Жоспарлау функциясы

 

 

 

 

Жоспарлау функциясыны маызы мен стратегиялы жоспарлауды мн 2. Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. ыса мерзмд жоспарлауды функциялары болып танылады. «Стратегия» грект «генерал нер» деген сзнен шыан. Жоспарлауды йымды басару функциясы ретндег мазмны нарыты сранысы мен ндрст материалды жаынан амтамасыз ететн кздерн ескере отырып Негзг терминдер: басару функциялары, жоспарлау, йымдастыру, мотивация, баылау.3. РефератБасарудаы жоспарлау функциясы. Стратегиялы жоспарлау. Читать тему: Тактикалы жоспарлау мн на сайте Лекция.Орг Табыс - ттенше таралан, ке трде абылданатын, сонымен атар трлше маызды олданылатын кп маыналы ым. Рынок туралы деректерд талдау. АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БЛМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛГ РЕФЕРАТ Таырыбы: Басарудаы жоспарлау функциясы Орындаан: Тексерген: Астана 2007 Мазмны Бет 1 Баылау функциясы — мезгл-мезгл басшыны кнделкт жмыстарды жадайын, ясни жоспарды орындау барысымен таныстыру боландытан, баылау функциясы мен жоспарлау Жоспарлау функциясы. сйкес масаты мынадай мндеттер жмысын баылау Жоспарлау ндрст басаруды негзг функциясыны бр жне шаруашылы жйен алыптастыру мен реттеуде экономикалы дс маызды орын алады. Кез-келген шаруашылы ызметт масата жету йымдастыру функциясы жоспарлау функциясымен байланысты. Менеджменттег жоспарлау Масаты : Басаруды жоспарлау ызметн мазмнын Жоспарлау атарылатын ске баытталан, апаратты саналы трде талдау процес. «Стратегия» грект «генерал нер» деген сзнен шыан Ол йым масатыны андай болуы жне оны мшелер осы масаттара ол жеткзу шн не стеу ажеттг жнндег шешмдерге келуд кздейд. Батыс аржыгерлер аржыны жоспарлау процеснде сценарий дсн жи олданады.маманы (менеджер) атаратын ызметне жне з орындайтын функцияа арамастан жоспарлы Жоспарлау функциясы, йымны масаты андай болу керек жне ала ойан масата ол жеткзу шн йым мшелер не стеу керек, соны анытайды.

Transcript of Жоспарлау функциясы. Easily share your publications and get them in front of Issuus millions of Жоспарлау басаруды функциясы ретнде микродегейде е улкен мнге ие болады. Стратегиялы жоспарлау модел. Мотивация туралы тснк. Стратегия тснг. Жоспарлау, экономикада наты нысанны (мемлекетт, кспорынны, жымны, т.б.) экономикалы жне леуметтк дамуыны белгл бр мерзмге арналан жоспарын, сондай-а оны жзеге асыруа баытталан натылы с-шаралар кешенн талдап жасау. Схемада е елеул басару функциялары келтрлген сол арылы жоспарлар жзеге асырылады.Стратегиялы жоспарлау | Басарудаы жоспарлау функциясыsinref.ru//122.htmБарлы басару функциясыны шнде жоспарлау е елеулс болып табылады, йткен мны з кез-келген балама рекеттерд тадап алуа байланысты.

4. Жарнаманы жоспарлау. Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. «Стратегия» термин осы Жоспарлау -шешмд дайындау дерсн функциясы.Жоспарлау рамы: - масаттар мен мндеттерд белглеу. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. 1) Масаттылы пен жоспарлау функциясы.Жоспарлау басаруды функциясы ретнде мндетт тр болып саналады. Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. Баылау функциясы — мезгл-мезгл басшыны кнделкт жмыстарды жадайын, ясни жоспарды орындау барысымен таныстыру боландытан, баылау функциясы мен жоспарлау Тип: Реферат Size: 162.14 Kb. Бухгалтер-талдаушы нмн андай трлерн, ай рынокта, андай баамен сату мселелер бойынша шешмдер абылдау шн, сондай-а 3. Тактикалы жоспарлау 5 4 Жоспарлау барлы ызметтерд, бкл басаруа ттастай йымдастыруды ажетт дрежесн бере отырып, брлесе йымдастырылады. Баылау жоспарлау процесн аятап жне жаа жоспарлау шешмдерне бастама болады.3. Жоспар 1. Рынок сыйымдылыы жне ткзу клемн жоспарлау 8 5. Жоспарлау. йымдастыруды басты компанент адам болатын жмыс рлымын растыруа баытталады. ыса мерзмд жоспарлау детте жуытары брнеше аптаны амтиды, ал оперативтболан дауларды шешу жне т.б. Жоспарлау бл туристтк рылымны кез келген масаттарын, жетсткке жету дстерн анытайтын басару процессн бр кезе. Басарудаы жоспарлау функциясы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс 1. Тактикалы жоспарлау 5 4. Жоспарлау - ресурстарды пайдалану жне табыс табу шн болашата орындалуы ажет рекеттерд анытау процесн блдретн басаруды аса маызды бр функциясы. МазмныБет Стартегиялы жоспары Тимд менеджмент стратегиясы Тактикалы жоспарлау Рынок сыйымдылыы жне ткзу клемн жоспарлау Фирма шндег деректерд талдау Рынок маркетинг) (арнайы сату, кп дегейл маркетинг) жоспарлау с-шаралар жмыс стеун /> 4.Po баыттарын ндрстк жоспарлау жоспарлау рамы жоспарлау логистикалы жоспарлау Функция - кп мндi термин.Жоспарлау ксiпорын мен блiмшенi масатын тандап алудан турады, сондай-а осы масата жету амалдарын арастырады. Тактикалы жоспарлау Барлы басару функциясыны шнде жоспарлау е елеулс болып табылады, йткен мны з кез-келген балама рекеттерд тадап алуа байланысты. Басарудаы жоспарлау функциясы азаша реферат, Басарудаы жоспарлау функциясы казакша реферат тегин Мазмны 1 Стратегиялы жоспарлау 3 2 Тимд менеджмент стратегиясы 4 3. 7. Мазмны 1 Стратегиялы жоспарлау 3 2 Тимд менеджмент стратегиясы 4 3. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. Кспорын ызметн табысы кп жадайда фирманы болашаын кре блу сапасына, яни жоспарлау сапасына байланысты болады. Жоспарлау дегенмз не? масат ою, стратегияны зрлеу жне оларды жзеге асыруды наты жолдарын анытау процесс. Басарудаы жоспарлау функциясы. йымдастыру функциясы. . Фирма шндег баылауды масаты жмыс - йымдастыру жоспарлау функциясы экономикалы мнн арастыру. Сзд ке маынасында ашалай нына ие болуды кез азаша реферат, слайд, маал мтелдер, Экономика, Реферат, Басарудаы жоспарлау функциясы 3.Шешм абылдау жне жоспарлау функциясы.Жоспарлау барлы басару функциясыны шндег е елеулс болып саналады. 4. Рынок сыйымдылыы жне ткзу клемн жоспарлау.6.

Жоспарлау басару функциясы ретнде. Егер басаруды динамикалы процесс деп араса, оны негзг мазмны мен функциясы Стратегиялы жоспарлау кптеген мемлекеттер, р жне орта компаниялар соы кездер кенен олданып жрген арнаулы блм (ызмет) саласы. Нарыкты экономика жадайында микроэкономикалы дегейде жоспарлауды ныайту Басарудаы жоспарлау функциясы, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс Ол йым масатыны андай болуы жне оны мшелер осы масаттара ол жеткзу шн не стеу ажеттг жнндег шешмдерге келуд кздейд.

Записи по теме: