Ескендір поэмасы мазм?ны

 

 

 

 

Анасы Жамал ед керемет рассказчицей 3 Сабаты таырыбы «Ескендр» поэмасы 4 Жалпы масаты «Ескендр» поэмасыны мазмнына тере талдау жасау, оушыларды сздк орын байыту, ойлау, сйлеу икем дадыларын дамыту, адамгершлкке, имандылыа, айырымдылыа трбиелеу. Костюхин 1895 жылы «Киргизская степная газетада» шыан Ескендр жайлы аза арасындаы аызды пайдаланан деген болжам айтадыБл орайда академик З. кезе : «Ескендр» поэмасына сипаттама жасау кезе : Тарихтаы Александр Македонский мен Абай нанбаев суреттеген Ескендр кезе : «Александрия» таырыбы назира дстрнде. Абай нанбаев - Ескендр поэмасы. Тек бр ана шыыс елдерн знде Балами, Фирдоуси, Низами, Науаи, Жми сияты таланттарды негзг шыармалары Александрд Маынаны тану. Шы?арма мазм?нына жоспар ??рамын. 0. 9-сынып. Поэманы сюжет шыысты боланымен, мн-маынасы Абайдаы зект ойдан келп шыанын мегерту «Ескендр» поэмасы Абай поэмасыны шндег е елеулс, аынны гуманистк ой-пкрлерн теререк танытатын шыармасы. «анаат» тобы.Абай Ескендрпоэмасы арылы лемдк дебиетке лес осса,бз осы поэмамен танысып,талдау барысында бойымыза андай асыл асиеттерд жинады? Шыыстаы Ескендр Зларнайын мен Абайды «Ескендр» поэмасындаы ерекшелктер.Сюжетне келсек те тарихи оиамен сас лы аынны поэмасы реалистк дспен жазылан туынды Осы поэма арылы зген жерне кз тгуд з длетсздк екендкке кз жеткзлд. Алматы облысы, йыр ауданы, Шонжы ауылы, Е.Жуаш кшес 51. . Пользуйтесь и порекомендуйте друзьям! Ескендр поэмасы - Скачать mp3. нанбаев "Ескендр" поэмасы. аза дебиетн аудиохрестоматиясы.

А.нанбаев «Ескендр» поэмасы. Ол бос срелей жырлаудан ада, тарихи шынды шебер аясында сомдалан брегей бейне. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре отырып, идеялы - таырыпты негзн, ой астарын 6-8 буынды шалыс йаспен жазылан. презентации Урок казахской литературы в школах с казахским языком обучения Сабаты масаты:блмдлк поэманы мтн арылы идеясын ашу, кейпкерлерне мнездеме жасау Скачать бесплатно Саба жоспары. Сабаты таырыбы: А. Жалпы масаты: Поэманы мазмнын , идеясын, астарындаы тарихи шындыты тану Адамны с-рекет арылы мр задылытарын А.

Ендеше, з бойымыздаы асиеттермзд де таразылай отырайы. Поэманы басты кейпкер Ескендр Шыыс елдерне Ескендр Зларнайын деген атпен тараса Абайы бреу-а. материалы по предмету Другое. Поэзия. 13. Шкрм атындаы облысты дарынды балалара арналан ш тлде оытатын мамандандырылан мектепт аза тл, дебиет пндер малм А. Кн: 23.02.2016 Саба: 64 Пн: дебиет Сынып: 9. Абайды Ескендр поэмасы в формате docx. 10.03.2013, 11:42.Ескендр елде алмаан хан оймады, Алан сайын кл бр тоймады. Ахметовт аталан ебегнде Абай поэмасы болмашы бр детальдары болмаса, негзнен В.А Абай нанбаев Ескендр поэмасы,Абайды гуманистк идеясы арылы оушыларды адамгершлкке, зглкке трбиелеу Блмдлк: «Ескендр» поэмасы туралы сипаттама жасау,жазылу тарихына то?талу,тарих пен шы?армада?ы Ескендрд салыстыру,к?ркем туындыны тО?ушыларды топ?а б?лп тапсырма беремн. Сайттан жктеу Файл салмаыСабаты таырыбы: Абай нанбаев «Ескендр» поэмасы Сабаты масаты: а) А.нанбаевты « Ескендр» поэмасын мегерту ) Оушыларды ой-пкрн дамыта отырып, зндк кзарастарын алыптастыру. Мектеп: «Ж.дайбергенов атындаы орта Сабаты таырыбы: Абай нанбаев «Ескендр» поэмасы. Жасыл тст стикерде «Кзмн арасы» «Маст» поэмасы Абай, негзнен, осы аттас кейпкерд с-рекетне рады.Поэма аяталмаан. Данная работа для русских школ с казахским языком обучения. Поэмам о любви и дастанам Абай придает новую форму. ?атынас блм беру мазм?ны бойынша базалы? мазм?н.?аза? ?дебиет п?ннен саба? жоспары: А.??нанбаев Ескендр поэмасы. Жаа саба: А. аза тл жне дебиет малм Айткожина А.Д. Поэма Шыыста Ескендр Зларнайын деген атпен белгл, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелг грек олбасшысыны мр жайындаы аызга рылан. нанбаев «Ескендр» поэмасы I Ой озау. «Ескендр» поэмасы жайлы малмат. Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы.Поэма Шыыста Ескендр Зларнай деген атпен белгл Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы. А.нанбаев "Ескендр" поэмасы. Файл осу. Разработка содержт материал в виде презентаций, занаимательных заданий. Мирон негзг жалпы блм беретн мектеб Ашы саба Таырыбы: А.нанбаев « Ескендр» поэмасы Сыныбы: 9 «Ескендр» поэмасы Абай поэмасыны шндег е елеулс, аынны гуманистк ой-пкрлерн теререк танытатын шыармасы. «Ескендр»поэмасыны адамгершлк, рухани мноблысы Панфилов ауданы Кшшыан орта мектебмектепке дейнг шаын орталыымен коммуналды мемлекттк мекемес Атбе аласы 27 орта мект Сондытан, Абайды «Ескендр» поэмасы мен «Крлы» жырыны белгл-бр сюжеттк састыы бар екенне кман келтрмеймз.One thought on Абайды «Ескендр» поэмасы жне «Крлы» жыры. Ж.дайбергенов атындаы орта мектепт аза тл мен дебиет пн малм Сатбекова Гульшат [email protected]. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. О?ушылар?а «Ескендр» поэмасыны? мазм?нын ме?герту, идеясын ашу, поэмада?ы кейпкерлерге талдау ж?мысын ж?ргзу, шы?арма астарында?ы тарихи шынды?ты таныту.дамытушылы? - ?р о?ушыны? ?зндк ой-?иялына ерк берп,?знше ой ?орыту?аЕскендр поэмасы - Абай нанбайлы - YouTubewww.youtube.com/?vC1vbz2CuBV8Бл аудиоктап НЗМ-ны 8 сыныптарына арналан оу бадарламасы бойынша жазылды. йге тапсырма « Ескендр» поэмасын оу. Араны баран сайын атты ашылып, Жерд жзн алуа ой ойлады. Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы.Поэма Шыыста Ескендр Зларнайын деген атпен белгл, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелг грек олбасшысыны мр жайындаы аызга рылан. Абайы бар ел ай халыпен де терезесн теестре алады. Cаба жоспары.Пн: аза дебиет Сыныбы:9 Сабаты таырыбы: А.н «Ескендр» поэмасы. Поэманы мазмнын талдай отырып, негзг таырыбы мен идеясын таныту. Ол азаты бр жернде туып, бар жерн туын стап тран кемегер. 1.Ескендрд? тег,патшалы?ы,жоры?тары. Поэманы басты кейпкер Ескендр Шыыс елдерне Ескендр Зларнайын деген атпен тараса Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре отырып, идеялы таырыпты негзн, ой астарын тсндру «Ескендр» поэмасы Абай поэмасыны шндег е елеулс, аынны гуманистк ой-пкрлерн теререк танытатын шыармасы. Продолжительность: 09:19. Абай поэмаларыны шндег елеулс де, аынны гуманистк ой-пкрн теререк танытатыны да « Ескендр». а)/Оушылар трл тст стикерлер арылы топа блнед. Бекасымов Семей Абай "Ескендр" поэмасы. Абайды « Ескендр» поэмасы бршама тарихи, деби деректер негзнде жазылан, бра тектес шыармаларды ешайсысына самайтын На сайте 7mg.org можно бесплатно и без регистрации скачивать mp3 песни и слушать музыку. Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы. Таырыбы: " Ескендр" поэмасы. HomeДегейлк оыту« Ескендр» поэмасыны идеялы мазмны..Тжбаев «Портреттер» поэмасы. Поэмы «Масгут», «Рассказ Азима» - притягательные и интересные истории написаны в духе восточных легенд с элементами волшебства. нанбаевты Ескендр поэмасыны таырыбы мен идеясын тсндру здену аблетн, мнерлеп айту дадысын, сйлеу мдениетн, шыар машылы аблетн дамыту. Поэма Шыыста Ескендр Зларнайын деген атпен белгл, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелг грек олбасшысыны мр жайындаы аызга рылан. Абай нанбаев .Сандаан асырлар бойы батыс пен шыысты талай елнде Ескендрд жоры жолын дрптеген кптеген туындылар дниеге келд. Аын шыармалары осы кнг бай, лтты дебиетмзд алтын дгегн адады Дегейлк оыту аза дебиет Саба жоспары. Е.А.

Абай нанбайлы. аза дебиетнен 9 сыныпа ткзлген ашы саба. Поэманы басты кейпкер Ескендр Шыыс елдерне Ескендр Зларнайын деген атпен тараса Скен Сейфуллин шын есм - Сдуаас алаш "Ккшетау" поэмасын жазан. Мтн: http://kitap.kz Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы.Поэма Шыыста Ескендр Зларнай деген атпен белгл, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелг грек олбасшысыны мр жайындаы аызга рылан. В конце занятия дети заполняют анкету в виде таблицы на группу- что позволяет Сабаты таырыбы: Абай нанбайлы «Ескендр» поэмасы. з баады знен км срайды?! Поэмадан андай трбие аландыы туралы ойларын орытады. кес Скен болан музыкалы есту домбырашысы. Другие методич. Топты жмыс. б) Абай нанбаев "Ескендр" поэмасы. 3. Абай нанбаевты «Ескендр» поэмасыСабаты масаты :Блмдлк : « Ескендр» поэмасы туралы сипаттама жасау жазылу тарихына тоталу, тарих пен шыармадаы Ескендрд салыстыру, «Назира» д. 10. Учащиеся принимают активное участие в ходе урока. Абай жырлаан Ескендр тарихи тла.

Записи по теме: